ความท้าทายใหม่ๆ

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จของบริษัทของเรา ที่ พอล แอนด์ โค เอเชีย เราขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติ ความรู้รับผิดชอบ การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม และการให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงานแต่ละคนจึงมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ พอล แอนด์ โค เอเชีย เล็งเห็นว่าความร่วมมือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง จึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผย หากท่านมาทำงานร่วมกับเราและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างบริษัท 

คุณค่าของเรา

บริษัทจะมั่นคงได้ขึ้นอยู่กับการวางรากฐาน เช่นเดียวกับคูเนอร์ท กรุ๊ป พอล แอนด์ โค เอเชีย ที่ก่อตั้งขึ้นจากค่านิยมร่วมของพนักงานทั้งหมดของเรา:

  • ความเคารพและความซื่อสัตย์: พนักงานของเราทั้งหมดขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน รวมพลังกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือให้บริการที่ดีที่สุดและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยมเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ลูกค้า
  • ความปลอดภัย: เราเป็นบริษัทที่เจ้าของบริหารงานด้วยตัวเอง เป็นธุรกิจแบบครอบครัวที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมากว่าทศวรรษ
  • จุดแข็งในการปฏิบัติงาน: เราเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงและประสบความสำเร็จ ติดอันดับผู้นำตลาดด้านแกนกระดาษ เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมที่ต่อเนื่อง